merched chwarel sharing (9 of 42).jpg

Am yr artistiaid a Churadur
About the Artists and Curator


Y mae Merched Chwarel yn gydweithrediad rhwng pedwar artist a churadur.

Dilynwch y dolenni isod am wybodaeth gefndirol arnom ni ar bob un ohonom

Marged Pendrell - yn gweithio'n bennaf gyda chwareli Blaenau ac yn byw yn Rhyd

Jwls Williams - yn gweithio'n bennaf gyda chwarel Penmaenmawr ac yn byw ym Mangor

Lindsey Colbourne - yn gweithio'n bennaf gyda chwareli Dyffryn Peris ac yn byw yn Nant Peris

Lisa Hudson - yn gweithio'n bennaf gyda chwareli Dyffryn Ogwen ac yn byw ym Methesda

Jill Piercy -Curadur


Gallwch weld ein gwaith yn datblygu ar Gwaith ar y Gweill, neu ar y blog

 

 

To see our work in progress, please see the Work in Progress section, or refer to our blog


banner 1 edit with logo bw.jpg