Back to All Events

Women's Wall Workshop/Gweithdy Wal o Ferch. Drop In

  • Llys Daffyd, Bethesda High Street Bangor, Wales, LL57 United Kingdom (map)

Merched Chwarel and the Fusion Network invite you to creative workshops for women at Storiel, Bangor this summer. As with other Merched Chwarel work, we will be celebrating women’s stories and asking the question “Who are the quarry women of the past, present and future?” The workshops will see women drilling into and sewing patterns onto the slate, creating their own individual designs. These pieces of slate will come together to create one whole sculpture.

Are you, or do you know a group of women who might be interested?

Mae Merched Chwarel a’r Rhwydwaith Cyfuno yn eich gwahodd i weithdai creadigol i ferched haf yma, yn Storiel, Bangor. Fel helaeth o waith Merched Chwarel, byddwn yn dathlu hanes merched a gofyn y cwestiwn “Pwy yw merched chwarel y gorffennol, presennol a’r dyfodol?” Fydd y gweithdai yn gweld merched yn drilio ac yn gwnïo ar lechen, i greu dyluniadau unigryw. Bydd y darnau o lechi yn dod ynghyd i greu un cerflun cyfan.

Oes gennych chi grŵp o ferched fuasai a diddordeb archebu sesiwn?

Lleoedd yn gyfyngedig, mae'n hanfodol archebu lle / Places are limited, booking is essential

Booking Form

Name *
Name