Back to All Events

Merched Chwarel yn y Stablau @ Castell Penrhyn Castle


Bydd Merched Chwarel yn breswyl yng Nghastell Penrhyn, gan ddefnyddio'r gofod yn y stablau i weithio... Merched Chwarel will be ‘in residence’ at Penrhyn, using the space in the stables to put together our work in progress.

Stiwdio agored, Chwefror 24, 25 a 28 2019. 11am-3pm. Croeso mawr i bawb!

open day 22.2.19 (1 of 1).jpg

We’d be delighted to see you at our open studios -February 24, 25,28 2019. 11am-3pm.

Yn rhan o 'dathlu Dydd Gŵyl Dewi ym Mangor', ochr yn ochr â Chastell Penrhyn, Pontio, Storiel, Menter Iaith Bangor a Phrifysgol Bangor yn ystod hanner tymor. Digwyddiad yn ystod wythnos yw hon gyda gweithgareddau i hyrwyddo Bangor a diwylliant Cymru.

Y mae Castell Penrhyn yn cynnig mynediad am ddim i'r ardd (a'n stiwdio agored), ac yn eich gwahodd i blannu rhywfaint o eirlys hefyd.

Gofynnwch am fathodyn "Dwi'n Caru Bangor" wrth gyrraedd y mynediad.

As part of ‘Bangor yn dathlu Dydd Gwyl Dewi’ working alongside Castell Penrhyn, Pontio, Storiel, Menter Iaith Bangor and Bangor University during the school half term. This is a week-long event with activities offered in and around Bangor to promote Bangor and Welsh culture. 

Castell Penrhyn are offering FREE entry to the garden (and our open studio), and invite you to help them plant some snowdrops too.

Just ask for a “Dwi’n Caru Bangor” badge on arrival for your free entry.

https://www.nationaltrust.org.uk/penrhyn-castle/whats-on/merched-chwarel-art-open-day

On 2nd April we will be hosting a Private View for Penrhyn Staff and Volunteers.