Back to All Events

Merched Chwarel - Processions (Caerdydd/Cardiff)

Rydym yn mynd i Gaerdydd i gymryd rhan yn 'Processions',  yn dathlu 100 mlynedd ers i ferched cael pleidleisio, gyda digwyddiadau yn Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain.

Byddwn yn mynd a'r faner a wnaethom  yn Chwarel Rhiw Bach .

--------

We are going to Cardiff to be part of Processions, a mass artwork celebrating 100 years of women voting, with events in Belfast, Cardiff, Edinburgh and London.

We will be taking our banner that we started making at Chwarel Rhiw Bach Quarry.

For more details see here