Underground Maenofferen
Apr
20
10:00 AM10:00

Underground Maenofferen

This is an event being organised by Llechwedd Slate caverns, not a Merched Chwarel event, but maybe of interest! There’s going to be limited tours into the MASSIVE chambers at Maenofferen - the first time the chambers have been open to members of the public since the last of them closed in the late 90's.The chambers are as they were left by the miners - see the machinery, buildings and much more on your journey around Maenofferen. No lights (except head torches), no music, just pure mine exploration... Tours will take place on 20, 21, 27 and 28 April

For details see the facebook event page here or the Slate Mountain website here

View Event →
Canu Chwarel Dyffryn Nantlle gyda Siân Miriam - Singing Slate Nantlle Valley with Siân Miriam
Feb
23
10:30 AM10:30

Canu Chwarel Dyffryn Nantlle gyda Siân Miriam - Singing Slate Nantlle Valley with Siân Miriam

Merched Chwarel at Talysarn (29 of 45).jpg

THIS WORKSHOP IS NOW FULLY BOOKED BUT YOU CAN GO ON THE WAITING LIST/BE UPDATED IF WE RUN IT AGAIN.

Come to our closing workshop of the series, designed to develop your own - and our collective - Merched Chwarel voice. The workshop will be held in Dyffryn Nantlle and led by the exceptionally talented Siân Miriam. Sîan is a writer, vocalist, spoken word artist and storyteller who is based in North Wales, and has family connections to the quarries. She is this year’s winner of Gwobr Esyllt Award.

The workshop will combine narrative and song, improvising from stories of Merched Chwarel from Dyffryn Nantlle. We will start off indoors, and weather permitting will go into a quarry to try out what we’ve developed.

This bilingual workshop is open to women/girls of all ages. No experience (or confidence!) in singing or writing needed: Warm welcome to all!

The venue for the indoor part of this workshop will be fully accessible. We hope the quarry part will be too, but if this is of concern, please enquire.

Spaces for this workshop are limited to 20 and tickets are £5. Book here!

View Event →
Canu Chwarel Dinorwig gyda Sam Frankie Fox - Singing Slate Dinorwig with Sam Frankie Fox
Jan
27
10:30 AM10:30

Canu Chwarel Dinorwig gyda Sam Frankie Fox - Singing Slate Dinorwig with Sam Frankie Fox

THIS WORKSHOP IS NOW FULLY BOOKED BUT YOU CAN GO ON THE WAITING LIST/BE KEPT UPDATED IF WE RUN IT AGAIN

THIS WORKSHOP IS NOW FULLY BOOKED BUT YOU CAN GO ON THE WAITING LIST/BE KEPT UPDATED IF WE RUN IT AGAIN

(English below)

Dewch i’r gweithdy llais dwyieithog hwyliog yma yn Amgueddfa Llechi Cymru, Llanberis efo’r ysbrydoledig Sam Frankie Fox. Mae’r gweithdy wedi ei gynllunio i ddatblygu eich llais chi ac un ninnau, Merched Chwarel. Mi fydd yn anffurfiol iawn - does dim angen profiad blaenorol!

Mae Sam yn arbenigo mewn archwilio holl ystod y llais dynol mewn ffordd chwareus ac atyniadol. Fe fydd yn ein harwain trwy gyfres o gemau a chymeriadau lleisiol, dilyniannau galw ac ymateb a chaneuon unsain a harmoni syml. Byddwn yn defnyddio’r llais llafar yn ogystal â’r gân yn y gweithdy hwn. Fel rhan o’r profiad, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn creu offeryn llechen bach i gyfeilio i’r llais; rhywbeth y gallwch ei gymryd adref efo chi.

Byddwn yn cychwyn tu mewn yn yr amgueddfa, ac os yw’r tywydd yn caniatau, gobeithiwn fynd allan i Chwarel Vivian i arbrofi – a datblygu – ein synnau chwarel.

Mae’r gweithdy dwyieithog yma ar gyfer y rhai sydd dros 18.

Bydd mynediad llawn i safleoedd y gweithdy tu mewn a thu allan.

Cost y gweithdy yw £5, a chyfyngir y llefydd i 15. Bwciwch yma!

_____________

Come to this fun, bilingual, voice workshop at Amgueddfa Llechi Cymru Slate Museum in Llanberis, with the inspirational Sam Frankie Fox. The workshop is designed to help develop your own - and our collective Merched Chwarel voice. It will be very informal - no previous experience necessary!

Sam specialises in exploring the full range of the human voice in a playful, approachable way. She will guide us through a series of vocal games, vocal characters and archetypes, call and response sequences and some unison and simple harmony songs. We will use both the sung and the spoken voice for this workshop. As part of the experience, participants will make a mini slate instrument to accompany the voice; something that you can take home with you.

We will start off indoors in the Caban in the museum, and weather permitting, we may go to Chwarel Vivian Quarry to try out - and develop - our quarry sounds.

This bilingual workshop is for over 18s.

The indoor and outdoor workshop will be fully accessible.

This workshop is £5, and spaces are limited to 15. Book here!

View Event →
Canu Chwarel Llechwedd gyda Jamie Dawes - Singing Slate Llechwedd with Jamie Dawes
Jan
19
10:30 AM10:30

Canu Chwarel Llechwedd gyda Jamie Dawes - Singing Slate Llechwedd with Jamie Dawes

Llechwedd visit (3 of 6).jpg

THIS WORKSHOP IS NOW FULLY BOOKED BUT YOU CAN GO ON THE WAITING LIST/BE KEPT UPDATED IF WE RUN IT AGAIN

A warm welcome awaits you at this, our our first voice/sound workshop, part of a series to develop your own - and our collective - Merched Chwarel voice. Led by Jamie Dawes, this workshop will be very informal - no previous experience necessary! Jamie runs workshops for the Natural Voice Network.

We will start off in the old pub at Llechwedd Slate Caverns, where we have a nice fire and a couple of hours playing with songs in the round. After lunch in the cafe (not included in the ticket price), Llechwedd are kindly taking us down to a cavern, so we will sing our songs and see how it sounds: The first female voices in the deep!

This bilingual workshop is open to women/girls over 12 (under 18s should be accompanied by an adult). No experience (or confidence!) in singing needed: Warm welcome to all!

Note: This workshop is not wheelchair accessible: Access to the old pub and to the caverns are stepped.

Spaces for this workshop are limited to 20 and tickets are £5. Book here!

View Event →
Canu Chwarel - Singing Slate Workshop series
Jan
19
to Feb 23

Canu Chwarel - Singing Slate Workshop series

Y mae côr dynion yn adnabyddus yng Ngogledd Cymru, ond er mwyn darganfod llais Merched Chwarel, rydym yn trefnu nifer o weithdai hwylus canu / sain ddwyieithog i ferched ym mis Ionawr a Chwefror 2019 ym Mro Ffestiniog, Dyffryn Peris, Dyffryn Ogwen a Dyffryn Nantlle gyda chymorth Llechi Cymru Cais Safle Treftadaeth y Byd.

Bydd pob gweithdy ychydig yn wahanol i'w gilydd, oll yn cael eu rhedeg gan arweinydd profiadol: Jamie Dawes (19 Ionawr); Sam Frankie Fox (26 Ionawr) a Siân Miriam (23 Chwefror). Bydd pob gweithdy mewn lleoliad newydd ac yn cynnig arbrofion gwahanol o lais, gan roi cyfle datblygu llais eich hunain, yn ogystal â llais cyfunol Merched Chwarel. Mae'r gweithdai i gyd yn £ 5 (ond mae lleoedd am ddim hefyd ar gael, os yw'n rhwystr). Y byddant yn anffurfiol iawn - nid oes angen profiad blaenorol (na hyder) canu!

Gallwch ddewis dod i un neu fwy o'r gweithdai (gwiriwch ar gyfer addasrwydd oedran / hygyrchedd.)

Byddwn yn cofnodi'r sesiynau ac yn defnyddio'r synau yn ein harddangosfeydd drwy gydol 2019. Rydym hefyd yn gobeithio trefnu rhyw fath o berfformiad Canu Chwarel yn ystod Gwanwyn / Haf 2019: Buasai'n wych os hoffech gymryd rhan yn hynny hefyd (ond nid oes angen gwybod eto).

Mae gweithdai yn £5 y sesiwn. Oherwydd nifer gyfyngedig, mae archebu'n hanfodol. Cliciwch fan hyn.

Gweler y digwyddiadau unigol isod am ragor o wybodaeth.

The male voice choir is well known in North Wales. But in order to find the voice of Merched Chwarel, we are arranging a number of fun, bilingual, women/girls’ singing/sound workshops in January and February 2019 in Bro Ffestiniog, Dyffryn Peris, Dyffryn Ogwen and Dyffryn Nantlle with support from Llechi Cymru Wales Slate World Heritage Site bid.

Each workshop will be slightly different, and run by an experienced, workshop leader: Jamie Dawes (19th January); Sam Frankie Fox (26th January) and Siân Miriam (23 February). Each workshop will offer a different type of voice work, and will take place in a different location, giving you an opportunity to come along and develop your own - and our collective - Merched Chwarel voice. The workshops are all £5 (but free places also available, if it is a barrier to your attendance), and will be very informal - no previous experience (or confidence) of singing necessary!

You may choose to come to one - or more - of the workshops. Note: please check each workshop for age/accessibility suitability.

We will record the sessions, and will use the sounds in our exhibitions throughout 2019. We also hope to arrange some kind of Canu Chwarel/Singing Slate performance in the Spring/Summer 2019: it’d be great if you would like to be part of that too (but no need to commit to this just yet).

Workshop spaces are just £5 but numbers are limited so booking is essential. Book here!

See the individual events below for more information, or see our facebook event

View Event →
Merched Chwarel yn y Stablau @ Castell Penrhyn Castle
Jan
16
to Apr 5

Merched Chwarel yn y Stablau @ Castell Penrhyn Castle

Bydd Merched Chwarel yn breswyl yng Nghastell Penrhyn, gan ddefnyddio'r gofod yn y stablau i weithio... Merched Chwarel will be ‘in residence’ at Penrhyn, using the space in the stables to put together our work in progress.

Stiwdio agored, Chwefror 24, 25 a 28 2019. 11am-3pm. Croeso mawr i bawb!

open day 22.2.19 (1 of 1).jpg

We’d be delighted to see you at our open studios -February 24, 25,28 2019. 11am-3pm.

Yn rhan o 'dathlu Dydd Gŵyl Dewi ym Mangor', ochr yn ochr â Chastell Penrhyn, Pontio, Storiel, Menter Iaith Bangor a Phrifysgol Bangor yn ystod hanner tymor. Digwyddiad yn ystod wythnos yw hon gyda gweithgareddau i hyrwyddo Bangor a diwylliant Cymru.

Y mae Castell Penrhyn yn cynnig mynediad am ddim i'r ardd (a'n stiwdio agored), ac yn eich gwahodd i blannu rhywfaint o eirlys hefyd.

Gofynnwch am fathodyn "Dwi'n Caru Bangor" wrth gyrraedd y mynediad.

As part of ‘Bangor yn dathlu Dydd Gwyl Dewi’ working alongside Castell Penrhyn, Pontio, Storiel, Menter Iaith Bangor and Bangor University during the school half term. This is a week-long event with activities offered in and around Bangor to promote Bangor and Welsh culture. 

Castell Penrhyn are offering FREE entry to the garden (and our open studio), and invite you to help them plant some snowdrops too.

Just ask for a “Dwi’n Caru Bangor” badge on arrival for your free entry.

https://www.nationaltrust.org.uk/penrhyn-castle/whats-on/merched-chwarel-art-open-day

On 2nd April we will be hosting a Private View for Penrhyn Staff and Volunteers.

View Event →
Merched Chwarel @ Gwyl Afon Ogwen River Festival
Sep
30
12:00 PM12:00

Merched Chwarel @ Gwyl Afon Ogwen River Festival

Merched Chwarel will be building on the stories and locations of Quarry Women, and hosting a stall (hopefully with tea and cake)…See our Blog

Dewch i gwrdd â‘Merched Chwarel’  yng Ngerddi Jerwsalem rhwng 12 - 4.30yp i gael gweld sut mae ein prosiect yn datblygu. 

A oes ganddo’ch stori i rannu? Hoffwn ddarganfod unrhyw straeon merched Bethesda, yn ogystal a hanes lleol o safbwynt y ferch. Croeso mawr i ddod ac unrhyw beth i dangos – mae popeth  o ddiddordeb!

Gweler ein Blog, ac am fwy o wybodaeth-

GWYL AFON OGWEN

View Event →
Merched Chwarel @ LLAWN
Sep
15
to Sep 16

Merched Chwarel @ LLAWN

Come and join Merched Chwarel who will be part of Grrrls in the Garej, at LLAWN in LLandudno over the weekend. 5 - 16 September 2018, 11am-5pm

HAUS @ LLAWN
(Augusta St, Llandudno LL30 2AE)

Come, edit and add to an underground story (and map) of Llandudno from 16,000 years ago to present through the stories of the women.
Debate, have tea and cake and celebrate women’s stories by making a mini-merched-monument in the DIY MONUMENT LAB.

4pm Sunday, come to the Monument Placing Procession at 4pm,
making Llandudno the first town in history to monumentalise its women

HELP RE-WRITE LLANDUDNO’S HISTORY

GRRRLS IN THE GAREJ,

part of the Stryd Art Street, Llawn Festival, Llandudno.

View Event →
A Glimpse at the Slate Industry
Aug
24
to Aug 26

A Glimpse at the Slate Industry

With Dr Dafydd Gwyn and Dr Marian Gwyn.

A short introduction to the slate industry in north Wales at Plas Tan y Bwlch. The globally significant industry shaped the landscape of Snowdonia and roofed much of the modern world; it is now a candidate for World Heritage status. A chance to learn more about the technology and social history of this fascinating industry.

More

 

View Event →
Gwyl Lechi Bro Ffestiniog: Sesiwn Merched Chwarel / Merched Chwarel Session at Ffestiniog Slate Festival
Jul
21
2:00 PM14:00

Gwyl Lechi Bro Ffestiniog: Sesiwn Merched Chwarel / Merched Chwarel Session at Ffestiniog Slate Festival

Trafodaeth i ddarganfod perthynas merchaid a'r chwarel, y gorffenol, presenol a'r dyfodol.

Discussion to explore women's relationships with the quarries, past, present and future

@ The Snug, CellB

Croeso mawr I chi ddod ir sgwrs /

An open invitation is extended to all to join us for a chat.

More info see the Gwyl Lechi Facebook Page

View Event →
Gwyl Lechi Bro Ffestiniog: Sesiwn Sgwrs a Hanes / Collecting and Sharing Memories at Ffestiniog Slate Festival
Jul
16
1:00 PM13:00

Gwyl Lechi Bro Ffestiniog: Sesiwn Sgwrs a Hanes / Collecting and Sharing Memories at Ffestiniog Slate Festival

Dewch i rannu eich hanesion, creiriau, lluniau ac atgofion hefo'r Amgueddfa Lechi, Llyfrgell Genedlaethol, Casgliad y Werin, criw Heneiddio'n Dda a Merched Chwarel. Sessiwn galw i mewn

Welwch chi yno!

Come and share your stories, artefacts, pictures and memories with the National Slate Museum, National Livrary, People's Collection, Age Well Cymru and Merched Chwarel in a 'drop in' session

@ Llyfrgell Blaenau Ffestiniog Library

More info see the Gwyl Lechi Facebook Page

View Event →
Gwyl Lechi Bro Ffestiniog: Gorymdaith a lansiad "Ffanffêr Llechi Cymru / Procession and launch of Wales Slate Fanfare at Ffestiniog Slate Festival
Jul
14
2:00 PM14:00

Gwyl Lechi Bro Ffestiniog: Gorymdaith a lansiad "Ffanffêr Llechi Cymru / Procession and launch of Wales Slate Fanfare at Ffestiniog Slate Festival

We will be taking part in the first ever slate festival in Blaenau Ffestiniog. We will be taking part in parade from Llechwedd and will have a stall in the square where you can add stories, do slate rubbings, add to the map and find out more. Please come and visit us!

Welwch chi yno!

More info see the Gwyl Lechi Facebook Page

View Event →
Merched Chwarel - Processions (Caerdydd/Cardiff)
Jun
10
2:00 PM14:00

Merched Chwarel - Processions (Caerdydd/Cardiff)

Rydym yn mynd i Gaerdydd i gymryd rhan yn 'Processions',  yn dathlu 100 mlynedd ers i ferched cael pleidleisio, gyda digwyddiadau yn Belfast, Caerdydd, Caeredin a Llundain.

Byddwn yn mynd a'r faner a wnaethom  yn Chwarel Rhiw Bach .

--------

We are going to Cardiff to be part of Processions, a mass artwork celebrating 100 years of women voting, with events in Belfast, Cardiff, Edinburgh and London.

We will be taking our banner that we started making at Chwarel Rhiw Bach Quarry.

For more details see here

View Event →
Ar Lafar - Welsh Learners' Festival
Apr
21
11:00 AM11:00

Ar Lafar - Welsh Learners' Festival

 • Amgueddfa Llechi Llanberis Slate Museum (map)
 • Google Calendar ICS

Dysgu Cymraeg?  /   Learning Welsh? 

Dyma ddiwrnod arbennig i chi.  /  Here’s a day especially for you.

 • Sesiwn Hollti a Naddu Llechi dwyieithog   / Bilingual Slate Splitting and dressing sessions  / (11.45am - 11.45am & 2.15pm-2.45pm)
 • ‘Codi Hwyl -  sesiwn crefft i’r teulu oll gyda'r arlunydd Catrin Williams / ‘Raise the sails' – family friendly craft activities with artist Catrin Williams  /  (11.15am - 12pm & 2pm - 4pm)
 • Cwrdd a'r cymeriad yn Nhy'r Peirianydd  / Meet the actor in the Chief Engineer's House  (11.15am - 12pm & 1.15pm - 2pm & 2.30pm - 3.15pm)
 • Tu ol i'r llenni yn y lloft batrwm gyda'r Curadur / Behind the scenes in the pattern loft with the Curator  (11.15am -12pm / 1.15pm - 2pm /  2.30pm - 3.15pm)
 • Cyfarfod a'r gof wrth ei waith yn yr Efail / Meet the blackmsith at work in the smithy    (11am - 12pm & 2pm - 3pm)
 • Sesiwn sgwrsio gyda Sioned Jones  / Time for a chat with Sioned Jones   (12pm - 1.30pm)

Hwyl a sbri – dewch yn llu!   Lots of fun for everyone!

For more information go to www.learnwelsh.cymru

View Event →