Back to All Events

Ar Lafar - Welsh Learners Event

  • Amgueddfa Llechi Llanberis Slate Museum (map)

Dysgu Cymraeg?  /   Learning Welsh? 

Dyma ddiwrnod arbennig i chi.  /  Here’s a day especially for you.

  • Sesiwn Hollti a Naddu Llechi dwyieithog   / Bilingual Slate Splitting and dressing sessions  / (11.45am - 11.45am & 2.15pm-2.45pm)
  • ‘Codi Hwyl -  sesiwn crefft i’r teulu oll gyda'r arlunydd Catrin Williams / ‘Raise the sails' – family friendly craft activities with artist Catrin Williams  /  (11.15am - 12pm & 2pm - 4pm)
  • Cwrdd a'r cymeriad yn Nhy'r Peirianydd  / Meet the actor in the Chief Engineer's House  (11.15am - 12pm & 1.15pm - 2pm & 2.30pm - 3.15pm)
  • Tu ol i'r llenni yn y lloft batrwm gyda'r Curadur / Behind the scenes in the pattern loft with the Curator  (11.15am -12pm / 1.15pm - 2pm /  2.30pm - 3.15pm)
  • Cyfarfod a'r gof wrth ei waith yn yr Efail / Meet the blackmsith at work in the smithy    (11am - 12pm & 2pm - 3pm)
  • Sesiwn sgwrsio gyda Sioned Jones  / Time for a chat with Sioned Jones   (12pm - 1.30pm)

Hwyl a sbri – dewch yn llu!   Lots of fun for everyone!

For more information go to www.learnwelsh.cymru